Borç yapılandırma Resmi Gazete’de yayımlandı (Kapsadığı borçlar ve son başvuru tarihi)

Sigorta primleri, vergi cezaları, çek, protestolu senet, kredi kartı ve KYK borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa yayımlandı. Pin UP