Kumdan ‘âb-ı hayat’a!

Kum Tefrikaları (Yapı Kredi Yay.) Suruç’ta görevli cerrah doktor Mithat’ın, halasının eşi Yüzbaşı Şevket Kemal Bey’in eski Türkçeyle yazılmış günlüğünü bulması ve günlüğün günümüz Türkçesine çevrilmesi üzerine gelişiyor.
Yüzbaşı Şevket Kemal Bey’in günlüğü çevrildikçe, tefrika şeklinde okunan romanında Demir, Tayyareciliğin Cumhuriyet öncesi dönemine, pilotların uçma arzularına, tayyarelerin teknik özelliklerine, aynı zamanda Sultan Hamit ve de İttihat ve Terakki’nin harekâtlarına da tanık ediyor. Pin UP